Skip to main content

نرم افزار مدیریت محیط زیست

هرآنچه برای مدیریت محیط زیست ودسترسی به توسعه سبز و دوستار طبیعت نیاز دارید

راهکارنرم افزاری یکپارچه برای محیط زیست و توسعه پایدار

نرم‌افزار مدیریت محیط زیست گیتا در سامانه مدیریت HSE به منظور کنترل و مدیریت مسائل محیط زیستی در سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم‌افزارها اطلاعات محیط زیستی را جمع‌آوری کرده با تحلیل هوشمند و ایجاد خودکار گزارش های جامع،، اهداف محیط زیستی را تنظیم و پیگیری می کند. این نرم افزار با یکپارچگی کاممل با نرم افزار مدیریت انطباق گیتا، و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا رعایت قوانین و مقررات محیط زیستی را بهبود بخشند  به توسعه سبز و پایدار دست یابند.

نرم افزار مدیریت رخداد HSE گیتا

انطباق و شفایت در حوادث زیست محیطی

نرم‌افزار مدیریت محیط زیست گیتا، اطلاعات مرتبط با قوانین و مقررات محیط زیست را جمع‌آوری و مدیریت کرده و به سازمان‌ها امکان مانیتورینگ و پایش پیمان‌ها را می‌دهند و از این طریق، رعایت مقررات و نظارت بر وضعیت محیط زیست را بهبود می بخشند. این نرم‌افزار، با ایجاد گزارشات کامل و مستند از رعایت قوانین در ارتقاء شفافیت و اطلاع‌رسانی به مقامات نظارتی در حوادث زیست محیطی مانند نشت نفت کش ها یا دفع پسماندها و عموم مردم موثر باشد.

پرمیت ها ایمن برای محیط زیست

نرم‌افزار مدیریت محیط زیست گیتا و مدیریت پرمیت در HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) به تضمین رعایت مقررات محیط زیستی و ایمنی در فعالیت‌ها مرتبط با محیط زیست کمک می‌کنند. این نرم‌افزارها امکان مدیریت و پایش پرمیت‌ها، اجرای مقررات و ثبت گزارش‌ها را فراهم می‌آورند و ارتباط میان پرمیت‌ها و معیارهای محیط زیستی را بهبد میبخشد. این تعامل به بهبود اجرایی و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست اساسی می‌باشد.

یکپارچگی برای ارتقا نطباق

نرم‌افزار مدیریت محیط زیست گیتا و با سامانه مدیریت انطباق در نر افزار مدیریت هوشمند HSE گیتا(بهداشت، ایمنی و محیط زیست) با یکدیگر یکپارچه بوده و ارتباطی پایاپای دارند. این ارتباط از طریق اشتراک اطلاعات محیط زیستی و HSE، تشخیص تداخلات، تعیین اهداف مشترک و گزارش‌دهی جامع برای بهبود عملکرد در این دو حوزه ایجاد می‌شود. این دو نرم‌افزار به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا مدیریت هماهنگتر و کارآمدتری در زمینه محیط زیست و ایمنی و بهداشت داشته باشند و اهداف مشترک را بهبود بخشند.

مدیریت ایزو 14001 راحت تر از همیشه

با کمک نرم افزار محیط زیست سامانه هوشمند مدیریت HSE گیتا، به تممی روندها و چک لیست های استاندارد ISO 14001  دسترسی داشته باشید. جریان های کاری خود را بر اساس استداد ها و قوانین به سرعا تصحیح کرده و تعالی دهید. این نرم افزار همراه شما در مسیر توسعه پایدار و سبز است.

مدیرت پسماند در زیر ذره بین

نرم‌افزار مدیریت محیط زیست گیتا در سایت های تولیدی و کارخانه هایی با پسماندهای خطرناک کمک می‌کند تا با پایش، ثبت، طراحی فرآیندها، کاهش آلودگی، و گزارش‌دهی بهبود مدیریت پسماند را تسهیل کند. این نرم‌افزار به سازمان‌ها امکان فرآیندهای بهینه‌تر و پایدارتر در مدیریت پسماند و رعایت مقررات محیط زیستی را فراهم می‌آورد.

تولید در راستای حفظ طبیعت

نرم‌افزار مدیریت محیط زیست گیتا مدیریت فرایندها و سازوکارها متناسب با معیارهای زیست محیطی مانند کیفیت هوا (میزان آلاینده‌ها در هوا)، کیفیت آب (میزان آلاینده‌ها در آب)، مدیریت پسماند، مصرف منابع طبیعی (مانند آب و انرژی)، حفاظت از گونه‌ها و اکوسیستم‌ها، را مدیریت تسهیل میکند. نرم افزار مدیریت محیط زیست در نرم افزار مدیریت هوشمند HSEگیتا، از طریق جمع‌آوری داده‌های محیطی، تحلیل الگوها، تعیین اهداف دقیق، پایش مستمر و گزارش‌دهی بهبود مدیریت محیط زیست و رسیدن به تعهدات محیطی را بهبود میبخشد.

ماژول های برتر نرم افزار HSE گیتا

سازمان های پیشرو به کمک نرم افزار هوشند مدیریت HSE گیتا و با شش سامانه اصلی و بیش از ده ماژول کاربردی، ایمنی منابع انسانی خود را بهبود بخشیده و به پیشرفتی جهانی دست میابند.

پیش بینی هوشمند، ارزیابی خودکار، متد اجرا و پاییش تمامی فرآیندهای ممیزی سازمان

مدیریت و نظارت جهت اطمینان کامل از انطبق کلیه فعالیت های سازمان در تمامی سطوح با قوانین

راهکار نوین آموزش عملی منطبق بر نیازهای هر قسمت به منظور افزایش آگهی و کاهش صدمات

مدیریت SDS

آگهی از خصوصیات ماده شیمیایی و و مدیریت خطرات بالقوه آن و اقدامات ضروری در صورت بروز خطر

سامانه یکپارچه و راهکارعملی و بهینه مدیریت کیفیت و انطباق در مدیریت HSE

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

اتوماسیون اقدامات لازم برای برطرف کردن یک عدم انطباق یا خطا یا رفع علل عدم انطباق یا خطاهای بالفعل

با ارزش ترین دارایی شما کارکنان شماست

با نرم فزار HSE گیتا ایمنی سرمایه های خود را تضمین کنید

نرم فزار HSE مورد نیاز خود را به آسانی اجرا کرده و سرعت، دقت و امنیت را یک جا تجربه کنید.

با ما تماس بگیرید
Close Menu

شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز، با نیروی خلاق بومی و بهره گیری از فناوری های نوین، به ارائه راهکارهای عملی و توسعه نرم افزارهای پیشرفته برای کسب و کارهای مختلف، ادارات و سازمان ها میپردازد.

با ما تماس بگیرید